ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19” หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม