สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และนายยงยุทธ มะนัส รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด