ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นโคมไฟให้กับนักเรียน

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า COVID-19  พร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นโคมไฟให้กับนักเรียน ณ โรงเรียน
สายป่าแดงวิทยา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563