ผลิตสบู่เหลวและเจลล้างมือ

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2563 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมการผลิตสบู่เหลวและเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ของศูนย์เครือข่ายที่ 7,8 ณ หอประชุมอาคาร 12(อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอพังโคนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร….ชุลีพร/ข่าว

 

ชุลีพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2