สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ ครั้งที่​ 4/2563

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมคณะกรรมการติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผล​ และนิเทศการศึกษา​ (ก.ต.ป.น.)​ ครั้งที่​ 4/2563​ โดย​ นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประธาน​ ก.ต.ป.น.​ ณ​ ห้องประชุม​ 1​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)