สพม.37 ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 โรงเรียนในจังหวัดแพร่

สพม.37 ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 โรงเรียนในจังหวัดแพร่

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินงานการรับนักเรียน (การรายงานตัวและมอบตัว) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

Facebook สพม.37 : ติดตามและสังเกตการณ์การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 จังหวัดแพร่