นักเรียนสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับมอบทุนการศึกษาฯ จากโครงการ AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง

เด็กหญิงพลอยณิชา  วุ่นพันธ์ (น้องฟางข้าว) นักเรียยนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านคู(ประชาสอุปถัมภ์)  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  และ เด็กหญิงพิชชาอร  แพนนท์ (น้องเกรท)  นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “AIS คนเก่งหัวในแกร่ง”  และได้รับทุนช่วยเหลือครอบครัว และทุนการศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรี   พร้อมนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนท้้งสองโรงเรียนด้วย    ในการนี้ทางโครงการฯ เห็นว่าเรื่องราว  ของเยาวชนเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าควรแก่การนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  จึงได้จัดทำสารคดีสั้น รายการ “AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง”   เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงของเด็กเหล่านั้น

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  มอบหมายให้ นายบรรพต  สรวนรัมย์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ร่วมให้กำลังใจพร้อมเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาและเป็นพยานการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสอง จากบริษัท แอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)  พร้อมให้สัมภาษณ์ประกอบการถ่ายทำรายการ “AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง”  เพื่อออกอากาศทางแอปพลิเคชั่น AIS PLAY , Youtube และ Facebook : AIS SARNRAK