‘ณัฏฐพล’ ลงพื้นที่สุพรรณฯ ตรวจความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

12 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนและบางส่วนของวิธีการสอนในโรงเรียนโดยผสมผสานกับการเรียนการสอนที่บ้าน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาขณะนี้เป็นเวลาที่ใกล้เปิดภาคเรียน ทำให้เห็นการปรับตัวของโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนก็คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลักและในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงเด็กในพื้นที่ที่จะต้องมีการเดินทางมาเรียนซึ่งมีระยะทางใกล้ไกลแตกต่างกันไป แต่ก็เป็นความยืดหยุ่นที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพิจารณา

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า มีความเป็นห่วง และกังวลในโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในเมือง และมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่จำกัดฉะนั้นในการที่จะรักษาระยะห่างรักษามาตรฐานความปลอดภัยต้องใช้ความคิดพอสมควรในการแบ่งการเรียนอย่างไร โดยเฉพาะการแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหลือ 20 คนต่อห้องไม่ว่าจะเป็นการแบ่งชั้นเรียนสลับกันมาเรียนหรือสลับช่วงเวลาเช้าบ่ายก็เป็นแนวทางที่แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน แต่เท่าที่ได้ทราบมาทุกโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้หากโรงเรียนไหนที่ปฏิบัติตามมาตรการไหนแล้วไม่สามารถตอบสนองเรื่องความปลอดภัยได้ ก็สามารถปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมหรืออาจศึกษาตัวอย่างจากโรงเรียนอื่น เช่น กรณีที่นักเรียนจำนวนหนึ่งไม่สามารถปรับหรือสลับเวลามาเรียนได้เนื่องจากอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม หรือเครื่องมือต่างๆ อาจจะไม่เหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์ ทางผู้บริหาร ครู ก็ต้องจัดเวลาเรียนที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนต้องได้รับการเรียนการสอนตามมาตรฐานพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเห็นและรัยทราบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน