สพป.ตาก เขต 1โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมการเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขับเคลื่อนและได้แจ้งข้อราชการสำคัญ เร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อราชการของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นได้แจ้งกำชับให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน สวมหน้ากากอนามัย การ์ดอย่าตก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เว้นระยะห่าง และให้ทุกคนติดตามข่าวสารสถานการณ์ โควิด – 19 อย่างใกล้ชิด เพื่อรู้ทัน และป้องกันตนเอง