การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หนังสือ ศธ 04009/ ว 3143 เรียนผอ. สพท.ทุกเขต

เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดตามลิงก์นี้ http://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95.pdf