ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาฯ ผอ.สถานศึกษาใหม่ รุ่น 3

วันที่ 15  มิถุนายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบการประเมินสัมฤทธิผล  ประจำปีการศึกษา 2563  และมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังโพน อ.เมืองชัยภูมิ