สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการฯ นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ,นายประเสริฐ จงจอหอ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ของนางกัณธิมา น้อยวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ตามหลักฐานเอกสาร การบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ