เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2563 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมและโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี    เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในสถานการณ์โควิด 19  ซึ่งท่านได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด…ชุลีพร/ข่าว