สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.

“สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา”

 

วันที่ 17 มิถุนายน 25663 เวลา 09.30 น. ห้องจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาในสังกัด

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1