ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการ ให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 17  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Coaching  Team เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนไกรลาสวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการ ให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์