รางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563

ด้วยยูเนสโก มีความประสงค์จะมอบรางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ รางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563