สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามการจัดห้องเรียนและเรือนพักนอน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วยศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ติดตามการจัดห้องเรียน และการบริหารจัดการเรือนพักนอนของนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอนโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563