โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ด้วย ม.รามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ปริญญาเอก ม.รามคำแหง