สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นกำลังใจ การตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะ ร่วมเป็นกำลังใจ การตรวจติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสุดาพร หงส์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นกำลังใจ และต้อนรับ นางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมคณะ ในการตรวจติดตาม และสังเกตการณ์           การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓