สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา ผู้สมัครสอบพันกว่าคน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ ผอ.รร.บ้านโปร่ง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัคร และผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปศึกษา กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกละ 1 ตำแหน่ง 

โดยในการรับสมัคร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้ผู้สมัครนั่งเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งวันที่ 5 มีผู้มาสมัคร 171 คน รวมผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,035 คน กำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา