เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

ตามที่ สพฐ. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนในสังกัด สพฐ.  ร่วมประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ กำหนดประกาศผลการประกวดในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นั้น  สพฐ. ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกไปก่อน รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง ผอ. สพป. 04005-ว763 เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

หนังสือแจ้ง ผอ. สพม. 04005-ว764 เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์