สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนปฏิบัติและจัดทำสื่อเครื่องมือ ขับเคลื่อนนโยบาย “ภาษาอังกฤษต้องดี”

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนปฏิบัติและจัดทำสื่อเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย “ภาษาอังกฤษต้องดี” ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 1