สพป.ปข.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท.

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทนครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเขาล้อมหมวก ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1