สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการมีมติมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 307 ทุน ซึ่งกำหนดมอบทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 150 ทุน และภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 157 ทุน

พร้อมนี้ นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการปันใจ ปันสุข ได้มอบเงินโครงการฯ เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 5,000 บาท