การประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายปราโมทย์  แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ นายชัยณรงค์  คูณคณะ  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  เป็นประธานเปิดการประชุมดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)