ขอเชิญชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. และพุธเช้าข่าวโรงเรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ นายถวิล  อรัญเวศ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นำคณะบุคลากรในสังกัด ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และดำเนินการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกลรายการ ” 1NEWS@Korat4 ”  โดยออกอากาศ เป็นครั้งที่ 5/2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)