สำรวจข้อมูลครูต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( แก้ไขไฟล์แนบ ตำแหน่งลิงค์ที่ถูกต้อง)

หนังสือ ศธ04006/ ว2384 เรียน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  รายละเอียดดังไฟล์แนบ สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดตามเอกสารแนบได้ ตามเอกสารแนบนี้  สำรวจข้อมูลครูต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19_2