ผอ.สพม.12 ร่วมต้อนรับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีรพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี