สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายวีระศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร่วมชี้แจงแนวทางการทำสัญญาจ้าง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563    จำนวน 17 อัตรา โดยจัดสรรให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน)