สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 ผ่านแอพลิเคชั่น Google Meet  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 


ในการจัดประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป