สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”(26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ,ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ปรับรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้คำขวัญและแนวทาง “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save Zone, No New Face ในปีนี้กิจกรรมที่สำคัญที่ยังคงเกิดขึ้น คือการกล่าวคำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังรับชมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ www.oncb.go.th