สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และ ครูพี่เลี้ยง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และ ครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาฯ มาตรการป้องกันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการดำเนินการสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา

 

พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการสอบครั้งนี้ด้วย