ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามเตรียมความพร้อมและรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมห้องเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญของมาตรการ “เปิดเรียนปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด 19 ด้วย 6 มาตรการหลัก” อย่างเคร่งครัด