นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 ออกตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพม.24 ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด  ณ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ