ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ รร.ประชารัฐ จชต. สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (Cluster 7) พร้อมด้วย นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นางรัตนา ณ ปัตตานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) และได้เข้าตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ทั้งชายและหญิง อีกด้วย