สพป.สร.1 ยกเสาเอกบ้านหลังที่ 2 “โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563”

           วันที่  26  มิถุนายน  2563  นายคำปุ่น   บุญเชิญ   ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมาย  นายประจักษ์  สระแก้ว  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1  เป็นประธานพิธียกเสาเอก  “โครงการธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน  ปีการศึกษา  2563” หลังที่ 2  สร้างให้กับครอบครัวของ   เด็กหญิงตรีชฎา  ภูนุภา  นักเรียนชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง   สังกัดเครือข่ายสำโรงทาบ 2   โดยเขตพื้นที่ตั้งเป้าในการระดมทุนสร้างสร้างบ้านให้นักเรียน  จำนวน  16  หลังด้วยกัน   วัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัย  เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ  ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน  ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในสังกัด  สพป. เขต 1  เบื้องต้น  จำนวนเงิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  การประกอบพิธียกเสาเอกวันนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่าย ฯ สำโรงทาบ 2  คณะครู ร.ร. บ้านหนองอีเลิง  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  ผอ.กลุ่ม  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมพิธีและร่วมเป็นเกียรติ