สพม.20 ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการด้วยความโปร่งใสไร้การทุจริต ห่างไกลโควิด 19

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยในวันนี้เป็นการสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 จะดำเนินการสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าสอบทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกอุดรให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และทำการสแกนวัตถุก่อนเข้าห้องสอบ
โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 361 คน ตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา แยกเป็นวิชาสังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน พลศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาไทย อย่างละ 1 อัตรา และพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย