การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด/โรงเรียน-ส่วนราชการ)ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบุญเกิด สิงหพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จำนวน ๓๙ โรงเรียน เข้ารับมอบแอลกอฮอล์เจลจากโครงการชุมชนคุณธรรมวัดเขาพระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยร้านแก่งคอยเคมีภัณฑ์ให้การสนับสนุนโรงเรียนละ ๕ ลิตร โอกาสนี้ นายสนิท  ทองวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า และชุมชนได้เข้ารับมอบแอลกอฮอล์เจลดังกล่าวด้วย..