สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 15/2563

     วันที่ 29 มิถุนายน  2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ณ  บริเวณหน้าเสาธง สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2