+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 8/2563+++

^^^วันจันทร์  ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563   เวลา  09.30 น.นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่8/2563  โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวสุภาสิริ  มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้น 2    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน