สพป.สระบุรี เขต ๒ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์, พลศึกษา และปฐมวัย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณ นางศรีนวน เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตลอดจนคณะครูและลูกจ้างที่อำนวยความสะดวก มา ณ โอกาสนี้..