สพม.35 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

นายเกรียงศักดิ์​ ยอดสาร​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 35​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก​ โดยมี  นายสรวง​ ศรีแก้วทุม​ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัด​(ในส่วนจังหวัดลำปาง)​ เข้าร่วมจำนวน​ 30​ แห่ง​ ในวันที่​ 29​ มิถุนายน​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม​ 100​ ปี​ โรงเรียนลำปางกัลยาณี​ อำเภอเมืองลำปาง​ จังหวัดลำปาง​

ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ดำเนินงานโดย​ นางสาววาสนา​ บุญมาก​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ, นายชนินทร์​  วรรณมณี​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางชนัดดา​ ทิพย์เลิศ​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​, นายพีรวุทธิ์​ สีตาบุตร​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​ และนางสาวภัทรมาศ​ ปินใจ​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางชนัดดา​ ทิพย์เลิศ​

นางสาวนราภรณ์​ นันทสุวรรณ​ /ภาพ

นายพีรวุทธิ์​ สีตาบุตร/ข่าว/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์