สพม.35 ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC ) ปีการศึกษา 2563 แก่คณะบุคลากรใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอมภาพ Video Conference ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คณะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 หัวข้อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล, ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และระบบจัดเก็บข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา

มนตรี นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน