สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ได้มอบหมายให้  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนข้าราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมี นายเทวัญ  หุตะเสวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
วั