ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จากเหตุวาตภัยเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นได้ตรวจพบหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายจำนวน 1 ห้องเรียน โรงอาหารอาคารประกอบหลังคาโดนกิ่งไม้หักทับกระเบื้องแตกเสียหาย และห้องน้ำเสียหาย 2 หลัง ต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกับให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซมและได้ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการปฏิบัติงาน ต่อไป