ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในการทดลองการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาบง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในการทดลองการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาบง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนวันแรก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โรงเรียนบ้านนาบงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 63 คน โดยมีนายคูณ โคตะมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้ติดตามการจัดกิจกรรมที่มีมาตรการ “เปิดเรียนปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด 19 ด้วย 6 มาตรการหลัก” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อีกด้วย