เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด

เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยมี นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รก. ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายสกล ไชยธงรัตน์ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายจำลอง น้อยวานิช ผอ.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้