สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่คณะบุคลากรใน ๒๒๕ เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดย นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program)

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒