+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2563 +++

^^^ วันอังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   เวลา 14.00 น. นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1//  ธีรธิดา  พรหมาแบน  รายงาน////

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน