นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับโล่รางวัล “บุคคลผู้ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล รับโล่รางวัล “บุคคลผู้ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ”
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้ารับโล่รางวัล “บุคคลผู้ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เนื่องในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์กร บุคคล และดารานักแสดงเข้ารับโล่รางวัลจากทั่วประเทศทั้งหมด 15 คน